Wycinka drzew

Cóż, nikomu kto nie ma doświadczenia lub zwykłego pojęcia o sposobie bezpiecznego wycinania drzew nie polecamy zabierania się za tę czynność, gdyż skutki takich pomysłów mogą być mocno opłakane. Więcej nie trzeba chyba dodawać. Oczywiście oferujemy Państwu fachowe wycięcie niechcianego, zapomnianego, nielubianego lub zeschłego drzewa. Ewentualnie drzewa stojącego w nieodpowiednim miejscu w nieodpowiednim czasie. Nasi dzielni drwale drzewo takie nie tylko wytną, ale także porąbią, a drwa uprzątną lub zostawią Państwu na opał lub inne przyjemności - w zależności od Państwa potrzeb.

Wycinka drzew - warto wiedzieć

Zgodnie z polskim prawem na wycinkę drzewa starszego niż 10 lat (art. 83 Ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku, modyfikacja pkt. 4 w 2010 r.) trzeba uzyskać pozwolenie wójta gminy, burmistrza, bądź prezydenta miasta. Nie ma znaczenia miejsce, gdzie rośnie drzewo – na prywatnej posesji, działce przeznaczonej pod działalność gospodarczą, czy parceli komunalnej. Osobom prywatnym pozwolenia wydawane są bezpłatnie. Firmy i instytucje muszą jednak w określonych ustawą sytuacjach uiścić opłatę. Pomimo, że opłaty za wydanie pozwolenia na wycinkę są znaczne, warto jest uzyskać ten dokument. Kary za wycięcie drzewa bez pozwolenia są bowiem wysokie i mogą sięgnąć nawet kilkuset tysięcy złotych.
Jeśli planujemy wykarczowanie drzewa lub drzew, powinniśmy się udać do najbliższego urzędu gminy lub miasta celem złożenia wniosku o zezwolenie na wycinkę drzew. Jeśli drzewo znajduje się na obszarze objętym ochroną krajobrazową, potrzebna będzie również dodatkowa zgoda jednostki zarządzającej terenem chronionym. W sytuacji, gdy nieruchomość, na której rośnie drzewo jest wpisana do rejestru zabytków, o zezwolenie trzeba wystąpić także do wojewódzkiego konserwatora zabytków. Należy sprawdzić czy piecza konserwatorska dotyczy tylko budynku, czy również jego otoczenia lub całego rejonu (dzielnica, miasto). Wówczas usunięcie drzew owocowych oraz krzewów również musi nastąpić w oparciu o zgodę konserwatora.

 

Rozbiórka budynków

Wykonujemy dla Państwa także roboty budowlane związane z rozbiórką budynków. Dysponujemy ciężkim i drobnym sprzętem budowlanym potrzebnym do tego typu usług. Wykonujemy rozbiórki domów, budynków gospodarczych, szop oraz wiat.

 

Wynajem koparek i koparko-ładowarki

 

Holowanie pojazdów - autopomoc

holowanie pojazdów osobowycg i ciężarowych o ciężarze do 5 ton

 

Współpracujemy z:

root design